Privacy PolicyO NÁS > UdržitelnostPatenty

Udržitelnost

Dopady změny klimatu probíhají nyní.

Zde jsou některé příklady z nejnovější analýzy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), což je hlavní mezinárodní organizace pro posuzování dopadů změny klimatu:

  • Koncentrace CO2 v atmosféře dosáhla 412 ppm (podobná hodnota nebyla dosud ještě zaznamenána)
  • Analýza průměrných ročních teplot ve 20. století ukázala, že posledním teplotně podprůměrným rokem byl rok 1976
  • Poslední čtyři roky byly zároveň čtyři nejteplejší roky v historii
  • Planeta se zahřívá 10 x více než během jakéhokoli jiného oteplování v nedávné době
  • Arktida ztratila 3,000 kubických km ledu za dekádu a zahřívá se rychleji než zbytek planety. V Grónsku se jedná o úbytek tempem 280 miliard tun ledu ročně.

Tyto změny se neodehrávají jako následek přirozených evolučních procesů na naší planetě, ale jsou přímým následkem naší činnosti a životního stylu. V roce 2019 připadl Světový den překročení (Earth Overshoot Day - den, kdy lidstvo spotřebovalo zdroje, které příroda zvládne vyprodukovat za rok) na 29. července. .To zanemná, že zdroje naší planety spotřebováváme rychleji, než je je schopna vyprodukovat.

Abychom si uchovali náš životní standard, potřebovali bychom prostor, 1.75 Země.

Dopady, včetně povodní, sucha a požárů, budou stále častější (stačí se podívat na děsivé požáry, které letos zasáhly Sibiř).

Podle posledních zpráv Organizace spojených národů a IPCC se v nadcházejících desetiletích dočkáme skutečných klimatických migrací v důsledku nárůstu dezertifikovaných oblastí na planetě.

Postapokalyptický scénář hodný filmu ... bohužel se však jedná o více než spolehlivé předpovědi, a pokud se v minulosti myslelo, že tento bod je nedosažitelný, snad jen ve velmi vzdálené budoucnosti, nyní riskujeme, že další generace budou žít na planetě zcela odlišné od světa, který známe.

Co můžeme udělat? Co můžeme jako jednotliví obyvatelé udělat pro zpomalení nebo zvrácení tohoto trendu?

Odpověď může být: „Málo“. Ale i malými gesty toho můžeme dokázat hodně. Recyklujte, pro cestování používejte udržitelné způsoby, snižujte plýtvání energií, věci opětovně používejte místo zahození. Jsou to malé činnosti, které ale mohou mít velký dopad. My ve společnosti Rolleri jsme se rozhodli zavázat se a být aktivní součástí řešení tohoto problému. Prvním krokem je vždy informovat se a tyto informace co nejvíce sdílet, a to jak v rámci naší společnosti, tak i mimo ni. V tomto ohledu bude výstava Blechexpo ve Stuttgartu příležitostí k diskusi o těchto otázkách s lidmi a společnostmi z celého světa. Co se týče praktických aspektů, pracujeme na snížení našeho dopadu prostřednictvím digitalizace informačních materiálů a používání recyklovaného papíru. Dalším důležitým aspektem je snaha snížit spotřebu plastů a všech biologicky nerozložitelných materiálů. Dokonce i energie používaná k provozu našich zařízení bude „čistou“ energií. Jsou to malé kroky, malé akce, které ale, pokud jsou sdíleny, mohou radikálně změnit náš dopad na svět. Společně můžeme skutečně změnit věci, můžeme oživit naději na lepší svět pro nás i pro budoucí generace.

My si svoji část splníme.

Splňte si svoji.