TECH > PROFILY

PROFILY

Jak používat následující návody

Tato sekce obsahuje příklady profilů vytvořených pro řešení i těch nejsložitějších geometrií. Každý profil odpovídá nové nomenklatuře "F", F1, F2 až po nejnovější studie, které se často dostanou až za hodnotu 100. S tímto novým přístupem nabízí Rolleri pro každý nový "F" profil nejméně pět řešení pro provedení ohybu daného profilu, metodologicky vycházejících ze studií a sekvencí znovu vytvořených ohybů. Zohledňuje se profil, počet ohýbaných kusů a vlastnosti použitého ohýbacího lisu: délka, rozpětí, zdvih, síla a přídavná zařízení. S těmito prvky je připravena nejvhodnější studie, která spolu se zákazníkem vyhodnotí nejlepší řešení pro návratnost investice.

Každý návrh obsahuje příklad výkresu se všemi sekvencemi procesu ohýbání. U kratších dílů se vyhodnocuje možnost práce na pracovní stanici, aby se zkrátila doba obrábění při jediném nastavení ohraňovacího lisu. U delších dílů je naopak manipulace s obráběným materiálem omezena na minimum, aby byla zachována co největší bezpečnost pro obsluhu.

Díky tomuto novému přístupu bude možné vyhodnotit studii se standardními nástroji, s upravenými standardními nástroji, s víceohybovými matricemi nebo s kombinací těchto tří možností. U některých řešení Rolleri vyrábí vzorek formy nebo při poutžití některých nástrojů odesílá Rollery CAD soubor pro nové 3D tiskárny, aby bylo možné vyrobit prototyp během několika hodin a okamžitě zahájit testy ohybů.