WROL PN POWERPRODUKTY > UPÍNACÍ SYSTÉMY > WROL/2 PNWROL/2 HYD

WROL/2 PN

Kód Délka Cena
WROL/2 PN 1020 1020 mm
WROL/2 PN 1530 1530 mm
WROL/2 PN 2040 2040 mm
WROL/2 PN 2550 2550 mm
WROL/2 PN 3060 3060 mm
WROL/2 PN 4080 4080 mm
WROL/2 PN 4590 4590 mm
WROL/2 PN 5100 5100 mm
WROL/2 PN 5610 5610 mm
WROL/2 PN 6120 6120 mm
WROL/2 PN 3570 3570 mm
  • Popis
  • Zadáno
  • Přílohy

Dolní rychloupínací systém, pneumatický, z kalené ocele C45, pro matrice typu R2 a R3, délka od 1020 mm do 6120 mm, max. zatížení 2000 kN/m

WROL2 upínací systémy znamenají evoluci systému New Standard pro matrice typu R2, R3 a R4 s trnem 12.7 mm (0.5''). Mají jednolitý vzhled s novým konstrukčním a estetickým designem. Každý systém WROL je podroben tepelnému ošetření pro dosažení správné tvrdosti na kontaktních plochách systému s nástroji. Podle potřebené kapacity si můžete vybrat mezi verzí Power, Supreme a Extreme line. Je dostupných několik délek v rozměezi od 1020 mm (3.608 ft) do 6120 mm (20.131 ft) pro jakýkoli ohraňovací lis. WROL2 instalace podél osy je umožněna TX nastavením.
Ohraňovací lis může být systémem ROL2 dovybaven pro použití nástrojů typu R2 New Standard bez ztráty světlosti, díky limitované výšce systému.
Vzhled byl vylepšen redukcí celkových rozměrů, umožňující i lepší ergonomické využití.

DOLNÍ SYSTÉM

WROL2 upínací systémy pro použití s nástroji typu R2 New Standard, matricemi typu R3 a R4 s trnem 12.7 mm (0.5'').

PROVEDENÍ

Tento systém je dostupný v pneumatické a hydraulické verzi.

LED SVĚTELNÁ LIŠTA

Systém může být vybaven LED světelnou lištou pro usnadnění operace umístění nástrojů nebo pro signalizaci toho, zda je zařízení v provozu.

TX

Rolleri systém nastavení během instalace je velmi užitečný k nastavení správné celkové délky ramene.
Další výhodou je správné umístění osy ohybu vůči zadním dorazům. Díky tomuto je u každého profilu zarušena přesnost a opakovatelnost výsledku.

INSTALACE

WROL systémy mohou být namontovány na horní beran díky otvorům se standardní roztečí. TX umožnuje korekci podél X-osy. Modely AWP a AWPC mohou být snadno namontovány bez nutnosti úpravy horního berana.
Postup pro propojení systému s ohraňovacím lisem s CNC je součástí návodu k použití.

ZDROJ NAPÁJENÍ: PDU MOLT

  • Řídí tlak vzduchu na vstupu a na výstupu okruhu
  • Násobí vzduch z kompresoru a zajišťuje nejlepší uzavření upínky
  • Zasílá elektrický signál do CNC v případě snížení tlaku a ohraňovací lis nouzově zastaví
  • Mezikusy jsou vrájemně spojeny pneumatickými hadicemi a pro zajištění nejlepší utahovací síly potřebují tlak od 12 bar do 16 bar (v závislosti na modelu) 
  • Verze TOP VERSION je dostupná s odolným ochranným pouzdrem