Up-Grind a služba ostření nástrojůPRODUKTY > MECCATRONIX 4.0 > Space-UpEASY PRESS

Space-Up

NOVÝ MANUÁLNÍ SYSTÉM PRO VÝMĚNU NÁSTROJŮ

Space-Up je více než automatizovaný úložný systém.

Může poskytovat užitečné informace o nástrojích prostřednictvím svého propojení se stroji: informace o stavu nástroje, poloze, o operátorovi, který je převzal, o stavu skladu.

Výhody

  • Space-Up může poskytnout informace o konkrétním nástroji
  • efektivně komunikuje stav opotřebení nástroje
  • poskytuje informaci o ekonomické hodnotě skladu
  • šetří čas
  • organizace prostoru
  • bezpečnost
  • ergonomičnost
  • pro ohýbací nástroje, vysekávací nástroje a spotřební materiál pro lasery

Technické údaje

Výška od 2400 mm do 7000 mm (rozmezí po jednom metru)
Minimální mezery mezi zásuvkami 25 mm
Délka zásuvek 1300 mm
Šířka zásuvek 425 mm
Max. zatížení zásuvky 350 kg
Celkové max. zatížení 25.000 kg
Max. výška uschovaného obsahu 650 mm
Rychlost do 190 cyklů / hodina v závislosti na nastavení
Uživatelské rozhraní dotyková obrazovka 10,4'' (Copilot)
Snížená spotřeba energie 1,2 kW/h (h=7.000 mm)
Elektrický zdroj Jednofázový (230V) a trojfázový (400V)

ROZHRANÍ S OHRAŇOVACÍM LISEM, VYSEKÁVACÍM STROJEM A LASEREM

Úložný systém kompletně uspořádaný třemi různými způsoby pro lepší správu toku informací mezi zařízením Space-Up a výrobními odděleními. Každá položka může být chráněna heslem pro lepší přehled o přístupech a jejímu vydání. Space Up má vlastní rozhraní pro jakoukoli operaci nebo dotaz, ale stejné informace lze získat i na jakémkoli jiném počítači. Díky nové generaci CNC ohraňovacích lisů může být program stroje automaticky bezdrátově přijímán zařízením Space Up, které následně připraví správné nástroje. Kompletní řada nástrojů Rolleri je již předinstalovaná.

INFORMACE O STAVU NÁSTROJE

U každého kódu načteného do Space Up je možné zkontrolovat všechna vydání a vrácení dané položky. Kromě těchto informací Space Up počítá čas, po který je nástroj mimo systém. Tímto způsobem je prediktivní logikou možné nastavit upozornění na plánovanou údržbu. Vezměme si konkrétní příklad: víme, že nástroj Hemming potřebuje výměnu pružin po 100 hodinách práce. Jakmile nástroj dosáhne 80 hodin hodin, Space Up vyšle varování o nutnosti údržby. Tato funkce funguje pro nástroje do ohraňovacích lisů i pro vysekávací nástroje: tímto způsobem lze programovat všechny procesy přebrušování. Výsledkem je delší životnost nástroje a vynikající kvalita řezu. Space Up může také poskytnout informace o nákladech na inventář, vždy správné a aktualizované v reálném čase.

FUNKCE VÝDEJE A VÝPŮJČKY

Space Up je naprogramován tak, aby spravoval výdej a výpůjčky vašich nástrojů, které se pak do systému vrací: operátor musí při každém vrácení deklarovat stav nástroje. Tímto způsobem jsou v rámci Space Up spněny veškeré požadavky nezbytné pro novou objednávku. Je možné nakonfigurovat „nevyhovující“ nebo „karanténní“ inventář, kam lze umístit nástroje, které již nejsou v dokonalém stavu. Teprve po kontrolní fázi (kterou lze naprogramovat tak, že systém vyšle automatické upozornění) lze nástroje přemístit do správného finálního stavu. Kromě operace výpůjčky spravuje Space Up i minimální zásoby a zásoby prostřednictvím zprávy „Nová objednávka“. Tato funkce je velmi užitečná například pro spotřební materiál pro lasery.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Každý operátor obdrží token. Tímto způsobem lze vydat nástroje dle přiřazení, bez nebezpečí výběru nástrojů neoprávněnou osobou. Při vyzvednutí a vrácení je operace provedena pomocí kódu a obrázku, který zobrazuje danou položku na obrazovce Space Up. Vzdáleně lze sledovat všechny pohyby a dostupnost kódů lze ověřit v reálném čase, tak aby bylo možné správně naplánovat vybavení zařízení podle dostupnosti nástrojů.

VIZUÁLNÍ POMŮCKY

Space Up zobrazí přesné rozmístění položek v zásuvkách prostřednictvím obrázku na monitoru, který označuje přesné umístění kódu, který má být vydán. Tato funkce operátora vždy přesně navede a její výhodou je vyhnutí se jakýmkoli chybám, což ušetří značné množství času.

VŠESTRANNOST

Každá zásuvka je uspořádána ad hoc k uskladnění položek určených pro různá použití. Ergonomičnost zásuvek umožňuje správné umístění nástrojů pro ohraňovací lisy a vysekávací nástroje. Je možné také využít již nakonfigurované zásuvky pro uskladnění spotřebního materiálu pro lasery a svařování. Obecně je uspořádání zásuvek velmi flexibilní a všestranné. Software automaticky řídí výšku zásuvek pro správné umístění položek uvnitř Space Up: tímto způsobem budou zásuvky s potřebnými nástroji vždy blízko sebe, aby se minimalizovala čekací doba potřebná pro operace vyzvednutí a vrácení nástrojů.