ROLLERI C-UPMÉDIA > ROLLERI VARIOROLLERI UP-GRIND

ROLLERI VARIO

Rolleri Vario je patentovaný systém variabilních "V" drážek.
Toto řešení umožňuje montáž zařízení na ohraňovací lis a otevření matrice je možné měnit přes CNC nebo přes manuální systém.

Hlavní charakteristiky systému Rolleri Vario jsou:

  • Snadné použití;
  • Zatížení 2500 kN / m or 3000 kN / m dle typu;
  • 60° úhel drážky pro lepší a plynulejší pohyb plechu;
  • Měnitelná délka.

Rolleri Vario se skládá z jednotlivých standarních modulů o délce 1000 mm, které jsou umístěny vedele sebe a spojeny, čímž se z nástroje stává jediná matrice s maximální délkou závisející na délce ohraňovacího lisu.
Modely, které jsou již uvedeny na trh, mají délku od jednoho metru do 12 metrů.
Unikátní vlastností Rolleri Vario je, že jednotlivé prvky mohou být od sebe uvolněny, čímž se získá možnost použití mnoha různých "V" matric na tom stejném ohraňovacím lisu, což umožní ohýbání na více pracovních stanicích. Díky této modularitě je možné získat matrice otevřené v různých úhlech a s různými vnitřními rádii.

V provozu je Rolleri Vario mimořádně praktické, s pneumatickým systémem, který uvolňuje celý systém z podkladového stojanu, aby bylo možné rychle dosáhnout pozice potřebného "V". Potřebné polohy dosáhneme pomocí cirkulárního nonia nebo prostřednictvím CNC, uvolníme tlak (standardní tlak je 6 bar) a celé zařízení je nastaveno do pozice a připraveno k procesu ohýbání.
Čas potřebný ke změně mezi nejužším a nejširším "V" je pět vteřin, i pro manuální verzi.

Systém se dodává s akustickým zařízením signalizujícím správnou pozici pro otevření každé drážky.

Další důležitá vlastnost se týká použití rotujících válečků namísto klasických rádiů na tradičních matricich. Tyto tepelně ošetřené válečky rotují na na středovém čepu, což zajišťuje jejich rotaci, i pokud by se na jejich povrchu nacházel kalamín (zinkit).
Výhodou tohoto opatření je snížení síly potřebné pro ohnutí plechu o 25-30 %.
Rolleri Vario je vyrobeno z oceli s velkou pevností a jeho základna je indukčně kalená.

Navíc se dodává s ochranným obalem, který lze na zařízení upevnit velice rychle a který zabraňuje usazování prachu a jiných zbytků materiálu uvnitř jeho mechanické struktury.
Standarní verze systému Rolleri Vario se nabízí s užším "V" velikosti 40 mm až do "V" větším než 400 mm (jsou celkem čtyři modely s maximálním otevřením 200 mm, 260 mm, 300 mm a 400 mm s roztečí 20 mm nebo 25 mm).

Každý systém lze ovládat manuálně, přes nezávislou řídicí jednotku, nebo ho lze připojit na CNC ohraňovací lis.
Rolleri Vario je také možné použít s "vedením", aby ho bylo možné namontovat dovnitř matric s R1, R2, R3 a R4 spojením.

Rolleri Vario je syntézou technologie, praktičnosti, bezpečnosti a úspor: průměrná doba nástrojů se zkrátí o 85%, operátor nemusí manipulovat s velkými a těžkými nástroji a investice je rozhodně nižší než součet nákladů na jednotlivé matrice.