3D PRINTERMÉDIA > ROLFILMEASY CLAMP (SNADNÉ UPÍNÁNÍ)

ROLFILM

Jedním z nejběžnějších systémů k eliminaci stop na plechu během fáze ohýbání je použití ROLFILM. Jedná se o film vyrobený s různými tloušťkami, který je vložen mezi plech a matrici.
Podle tloušťky, kterou musíme ohýbat, jsou nutné různé modely: minimální tloušťka je 0,4 mm (0,02 "), zatímco maximální je 2,0 mm (0,08").

ROLFILM se nabízí ve třech různých šířkách: 100 m, 150 mm a 200 mm (3.94",5.90" a 7.87"), takže je možné je použít na všechny povrchy posunutím podél osy X. Například, u matrice s otevřením 200 mm máme možnost 15-20 různých poloh na jedné části ROLFILMu. .

K dispozici jsou čtyři různé délky: 3m, 10m, 20m a 30m.

Velmi užitečným doplňkem pro využití celé šířky ROLFILM je CT, dvojice napínáků. Každý napínák se namontuje na jeden konec matric pomocí upínky přitažené k dříku matrice. V horní části CT můžete vložit ROLFILM.
Aby byla fólie správně natažena a moha být použita správným způsobem, je důležité oba napínáky namontovat proti sobě.
ROLFILM má velmi dobré elastické a kompresní vlastnosti. Z tohoto důvodu jsou potřebné jen malé úpravy CNC.

Aby se prodloužila životnost fólie při ohýbání na stejném místě, je možné použít ROLFILM s matricemi s větším rádiusem (například matrice typu T CLASSIC - matrice TR).

Matricemi se zvětšeným rádiusem