ST50-SMÉDIA > MATRICE ROLLA-VINT100 NEWTON

MATRICE ROLLA-V

Matrice Rolla-V se od tradičních odlišují přítomnosti dvou oscilačních rotorů, o které se plech opírá před fází ohýbání. Jejich zvláštnost spočívá v otáčení rotorů během fáze deformace, zásadně snižují třecí odpor a umožňují významné zmenšení délky minimální hrany. Tento typ nástroje používá koncept tangenciálního ohybu, zatímco plech se chová jinak: to je patrné zejména v případě, že v blízkosti oblastí ohybu jsou otvory a štěrbiny. Díky tomuto konceptu nedochází v těchto oblastech ke klasickým deformacím, běžně známými jako „ohýbání“.

VELMI MALÉ HRANY

Spotřeba materiálu je faktorem, který musí moderní výrobci vždy brát v úvahu, takže i 5% redukce na stranách profilů může vést ke značné úspoře nákladů na materiál.
Při použití běžných matric musí plech být dobře usazen na otevřeném rádiu štěrbiny, aby bylo dosaženo dobrého ohybu bez deformace.
Mnoho profilů může navíc mít štěrbiny poblíž linie ohybu nebo mohou vyžadovat vytvoření velmi malých okrajů; s Rolla-V je proces ohýbání odlišný, takže plech je vždy usazen na matrici.

OHYB V BLÍZKOSTI OTVORŮ A ŠTĚRBIN, VČETNĚ PROFILŮ Z PLECHŮ STŘIŽENÝCH ŠIKMO, VYHNUTÍ SE DEFORMACÍM

Některé profily mají hrany, které se přibližováním se ke konci dílu zmenšují.
Jsou-li tyto profily vyrobeny s použitím běžných matric, zůstává konečná část ohybu otevřenější, protože hrana je příliš malá, není adekvátně podepřena matricí a vklouzne do štěrbiny.
Jelikož vložky matric Rolla-V zajišťují stabilní podporu pro okraje plechů střižených šikmo, a to až téměř k ohybové linii, je deformace profilu minimální a často si jí ani nevšimnete.

MINIMÁLNÍ OTLAKY PO OHÝBÁNÍ

Díky tomu, že vložky matric Rolla-V podpírají plech během celého procesu ohýbání, nedochází k odírání plechu o vstupní rádius štěrbiny běžné matrice, v důsledku čehož jsou otlaky na plechu výrazně menší. Jelikož boční pohyb plechu na vložkách je na rozdíl od běžných matric minimální, plech neklouže po žádném okraji matrice a dvě přímé linie, které odráží linii ohybu a běžně se objevují u běžných matric, se tak v tomto případě neobjevují.

ELIMINACE NÁSLEDNÝCH OBRÁBĚCÍCH PROCESŮ

Mnoho profilů musí být z estetického hlediska bez chyby a bez otlaků, ať už proto, že musí být někde viditelně umístěny, nebo proto, že musí být po ohnutí natřeny. Díky použití matric Rolla-V je možné výrazně snížit nákladné lešticí operace následující po ohýbání, protože při jejich použití se vytrácí tradiční rovné linie kopírující ohybovou linii, které se obvykle objevují při ohýbání tradičními matricemi, a na minimum se snižuje i výskyt jiných škrábanců a oděrek. Díky vyloučení dalších operací se snižují výrobní náklady a zejména se zkracují dodací lhůty.