PatentyO NÁS > Certifikace

Certifikace

Ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců - ISO 45001:2018

Společnost Rolleri se zavázala zajistit zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro všechny oblasti činnosti.

Jednou z priorit společnosti je neustálé informování zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neustálé zlepšování pracovního prostředí.

S ohledem na tuto skutečnost se společnost zavázala považovat aspekty prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců za základní prvky během výkonu činností, a to redefinováním kontrolních mechanismů a zaváděním nových procesů.

Získáním certifikace svého systému podnikového řízení podle požadavků vyjádřených normou ISO 45001 chce být Rolleri uznána všemi zákazníky jako důvěryhodný partner s vyváženým průmyslovým rozvojem oceňovaným celou komunitou.

Systém environmentálního managementu - ISO 14001:2015

Společnost Rolleri S.p.A. se zavazuje řídit, uspokojovat, vyhodnocovat rizika a příležitosti environmentálních aspektů v souladu se systémem environmentálního managementu dle ISO 14001.

Kvalita - ISO 9001:2015