AKADEMIE > TIPY A INFORMACE > Matrice ROLLA-VJsou vaše nástroje naostřené?

Matrice ROLLA-V

Matrice Rolla V se od těch tradičních odlišují přidanými dvěma pohyblivými poloválečky, které ohýbanému plechu poskytují podporu. Jejich zvláštnost spočívá v pohyblivých válečcích, jejichž použití při ohýbání plechů radikálně snižuje třecí odpor a délku minimální hrany. Tento typ nástroje používá koncept tangenciálního ohybu, přičemž chování plechu je odlišné: to je viditelnější, pokud jsou v blízkosti ohybových oblastí otvory a štěrbiny. Díky tomuto konceptu se předchází vzniku klasických deformací v uvedených oblastech.

Výhody

VELMI MALÉ HRANY

Spotřeba materiálu je faktorem, který musí moderní výrobci vždy brát v úvahu, takže i 5% redukce na stranách profilů může vést ke značné úspoře nákladů na materiál.
Při použití běžných matric musí plech být dobře usazen na otevřeném rádiu štěrbiny, aby bylo dosaženo dobrého ohybu bez deformace.
Mnoho profilů může navíc mít štěrbiny poblíž linie ohybu nebo mohou vyžadovat vytvoření velmi malých okrajů; s Rolla-V je proces ohýbání odlišný, takže plech je vždy usazen na matrici.

OHYB V BLÍZKOSTI OTVORŮ A ŠTĚRBIN, VČETNĚ PROFILŮ Z PLECHŮ STŘIŽENÝCH ŠIKMO, VYHNUTÍ SE DEFORMACÍM

Některé profily mají hrany, které se přibližováním se ke konci dílu zmenšují.
Jsou-li tyto profily vyrobeny s použitím běžných matric, zůstává konečná část ohybu otevřenější, protože hrana je příliš malá, není adekvátně podepřena matricí a vklouzne do štěrbiny.
Jelikož vložky matric Rolla-V zajišťují stabilní podporu pro okraje plechů střižených šikmo, a to až téměř k ohybové linii, je deformace profilu minimální a často si jí ani nevšimnete.

REDMINIMÁLNÍ OTLAKY PO OHÝBÁNÍ

Díky tomu, že vložky matric Rolla-V podpírají plech během celého procesu ohýbání, nedochází k odírání plechu o vstupní rádius štěrbiny běžné matrice, v důsledku čehož jsou otlaky na plechu výrazně menší. Jelikož boční pohyb plechu na vložkách je na rozdíl od běžných matric minimální, plech neklouže po žádném okraji matrice a dvě přímé linie, které odráží linii ohybu a běžně se objevují u běžných matric, se tak v tomto případě neobjevují.

ELIMINACE NÁSLEDNÝCH OBRÁBĚCÍCH PROCESŮ

Mnoho profilů musí být z estetického hlediska bez chyby a bez otlaků, ať už proto, že musí být někde viditelně umístěny, nebo proto, že musí být po ohnutí natřeny. Díky použití matric Rolla-V je možné výrazně snížit nákladné lešticí operace následující po ohýbání, protože při jejich použití se vytrácí tradiční rovné linie kopírující ohybovou linii, které se obvykle objevují při ohýbání tradičními matricemi, a na minimum se snižuje i výskyt jiných škrábanců a oděrek. Díky vyloučení dalších operací se snižují výrobní náklady a zejména se zkracují dodací lhůty.

Ostatní modely

Nastavitelná matrice ROLLA-V 

Všechny výhody spojené vnitřním rádiem ohybu, které poskytují matrice Rolla-V, lze najít také u modelů s nastavitelným "V", které, jak naznačuje jejich název, disponují nastavitelným otvorem pro drážku. Každý model (HD, 2, 2,5, 3 a 4) má své vlastní parametry a Rolleri může poskytnout speciální razníky podle rádiusu, který má být vyroben; bohužel zatím neexistuje žádný univerzální razník s proměnnou velikostí. Všechny nastavitelné modely mají tři typy vyměnitelných vložek v závislosti na typu ohybu, který chcete provést: ploché vložky pro standardní ohyby, konkávní vložky pro U-profily o poloměru ohybu a V-vložky pro vytvoření čtvercových U-profilů. Stejná matrice může být použita pro vytvoření všech těchto typů profilů pouhou výměnou vložek.

NESTANDARDNÍ MATRICE ROLLA-V

Ačkoli pro většinu případů existuje standardní matice Rolla-V, konkrétní projekty mohou někdy vyžadovat řešení ad hoc. Díky tomu, že každou jednotlivou součást vyrábíme pomocí špičkových strojů, můžeme vyrobit i speciální matrice pro produkci konkrétních profilů. Rolla-V nabízí kompletní řadu modelů, z nichž každý odpovídá otvoru matrice, který se měří vzdáleností mezi středy vložek. Ať už potřebujete vytvořit ohyb na materiálu o tloušťce od 0,5 mm do 30 mm, nebo potřebujete vytvořit hranu 2,7 mm hranu na plechu o tloušče 1 mm plechu či hranu 40 mm hranu na materiálu o tloušťce 30 mm, pro každý případ existuje nástroj Rolla-V schopný splnit to, co je od něj požadováno. Existuje řada matric s různými velikostmi a vhodných pro různé tloušťky: každý model lze běžně použít pro nejméně tř různé tloušťky. Další charakteristikou matric je jejich vysoká odolnost (až 2 500 kN / m). Jedná se o nástroje se speciální antikorozní vrstvou a nevyžadující speciální údržbu.

Užitečné hodnoty pro práci s matricemi Rolla-V

Model

A [mm]

B [mm] 

C [mm]

Z [mm] 

XT1

5,7

5,04

4,57 

0,8 

XT2

10 

9,21 

8,66 

0,95 

1

7,17

6,59 

2

15 

13,92

13,16 

1,3 

2.5

28 

26,34

25,17 

3

36 

33,44

30,22 

5,5 

3.5

60 

57,1

55,05 

3,5 

4

85 

80,03

76,51 

Model

Maximální doporučená tloušťka materiálu

 V ➀

Max. odolnost 

Tloušťka plechu ➂

Minimální úhel ➃

Síla nutná pro ohnutí železa s max. 450 N / mm2 ➄

Síla nutná pro ohnutí nerezové oceli s max. 700 N / mm2 ➄

Min. vnější okraj ➅

Max. vnější rádius ➆

XT1

1,2 mm

5,7 mm

500 kN/m

0,5 mm

1,0 mm

60°

60°

50 kN

180 kN

75 kN

260 kN

2,7 mm

4,0 mm

1,7 mm

1,3 mm

XT2

2,3 mm

10 mm

500 kN/m

1,2 mm

2,0 mm

60°

60°

120 kN

320 kN

170 kN

450 kN

4,9 mm

6,0 mm

3,3 mm

2,4 mm

1

1,5 mm

8 mm

1000 kN/m

0,7 mm

1,1 mm

1,5 mm

40°

35°

35°

50 kN

130 kN

270 kN

70 kN

200 kN

410 kN

3,0 mm

3,0 mm

4,2 mm

3 mm

2,6 mm

2,2 mm

2

3,2 mm

15 mm

1500 kN/m

2 mm

3 mm

3,2 mm

59°

47°

47°

210 kN

550 kN

650 kN

320 kN

850 kN

1000 kN

8,5 mm

9,3 mm

9,3 mm

6 mm

5 mm

4,8 mm

2.5

6,3 mm

28 mm

2500 kN/m

2 mm

4 mm

6 mm

46°

46°

55°

100 kN

470 kN

1270 kN

150 kN

730 kN

1960 kN

18,6 mm

18,6 mm

18,6 mm

13,2 mm

12 mm

9,8 mm

3

6,3 mm

38 mm

2500 kN/m

2 mm

4 mm

6 mm

68°

47°

50°

70 kN

340 kN

900 kN

110 kN

500 kN

1300 kN

22,5 mm

22,5 mm

22,5 mm

13,9 mm

11,9 mm

9,9 mm

3.5

8 mm

60 mm

2500 kN/m

6 mm

8 mm

75°

75°

440 kN

850 kN

610 kN

1190 kN

39 mm

39 mm

20 mm

20 mm

4

16 mm

85 mm

3000 kN/m

6 mm

8 mm

12 mm

78°

76°

73°

260 kN

500 kN

1290 kN

440 kN

840 kN

2150 kN

56,6 mm

56,6 mm

56,6 mm

36,4 mm

36,4 mm

36,4 mm

 


ODPOVÍDAJÍCÍ "V" ➀

Pro každý model matrice Rolla-V je uvedeno ekvivalentní otevření "V" v porovnání s běžnou matricí. Tato hodnota je určena jako vzdálenost mezi středy vložek.


MAXIÁLNÍ ODPOR ➁

Tato hodnota určuje maximální tonáž, kterou může matrice udržet.


TLOUŠŤKA OHÝBANÉHO MATERIÁLU ➂

Pro každý model je v tabulce uvedeno rozmezí tloušťky materiálu, kterou lze daným modelem ohýbat. Vyhledávání na základě tloušťky materiálu určí všechny modely schopné ohnout daný materiál a po zadání následujících parametrů lze určit nejvhodnější model pro daný typ ohýbání.


MINIMÁLNÍ ÚHEL ➃

Pro každou tloušťku materiálu je určený nejmenší ohybový úhel, kterého lze dosáhnout použitím vybrané matrice.


OHÝBACÍ SÍLA ➄

Tabulka určuje potřebné zatížení pro ohyb dané tloušťky materiálu s vybranou matricí. Zatížení lze vypočítat následujícím způsobem:

FN (kN/m) = [(Rm x tloušťka²)/C] x {1+[(4 x tloušťka)/C]}

Hliník: Rm=200-300 N/mm2
Ocel: Rm=370-450 N/mm2
Nerezová ocel: Rm=650-700 N/mm2

Příklad: hliník 2 mm při použití modelu 2

FN (kN/m) = [(30 x 2²)/13,16] x {1+[(4 x 2)/13,16]}

 

MINIMÁLNÍ VNĚJŠÍ ÚHEL ➅

Tabulka určuje nejmenší vnější úhel pro každou tloušťku materiálu, kterého lze dosáhnout použitím vybrané matrice.


BEM (kN/m) = √B² /2

Příklad: min. vnější úhel při použití modelu 1

BEM (kN/m) = √7.17² /2
Min. okraj= 5.07 mm

 

MAXIMÁLNÍ VNĚJŠÍ RÁDIUS ➆

Tabulka určuje nejmenší vnější rádius pro každou tloušťku materiálu, kterého lze dosáhnout použitím vybrané matrice. Odečtením tloušťky materiálu od hodnoty maximálního vnějšího rádiusu lze získat maximální vnitřní rádius ohybu, čili maximální rádius špičky razníku. Je třeba vzít v potaz, že během procesu ohýbání se materiál "obaluje" kolem špičky razníku, a proto má tendenci vytvářet vnitřní rádius rovný rádiusu špičky razníku, pokud to jeho vlastnosti dovolují.

Výpočet #1: RE (kN/m) = √(C² /2) - (s+Z)

Výpočet #2: pokud je vnější úhel > B/2.2, ER=B/2.2

bez ohledu na tloušťku materiálu, maximální vnější rádius je výsledkem druhé rovnice. Pokud přesahuje tuto hodnotu, nelze ohýbání provést.

Příklad: tloušťka materiálu 3 mm při použití modelu 2.5

Výpočet #1: 17.8 - 5 = 12.8
Výpočet #2: 26.34 /2.2 = 11.97
Max. vnější rádius = 11.97

 

RÁDIUS RAZNÍKU

Abychom určili správný rádius razníku, založený na vnějším rádiusu použitého materiálu, musíme použít následující vzoreček:


Modely 1 a 2
Rp = (vnější rádius-tloušťka materiálu) x 0,9
Modely 2.5, 3, 3.5 and 4
Rp = (vnější rádius-tloušťka materiálu) x 0,8